Bojeni masterbatch

Bifix logo

U svojoj ponudi imamo više vrsta Bifix bojenih masterbačeva. Odaberite tip koji Vam najviše odgovara.

Kometa Valjevo - masterbač

Izrada nijansi prema zahtevu kupca

Prema zahtevima kupaca izrađuju se i isporučuju i ostale nijanse masterbatcha. MASTERI koje izdvajamo na bazi polietilena niske gustoće, HOPE koriste se za bojanje poliolefina HDPE, LDPE i PP i to za bojenje poliolefinskih folija, artikala za hemijsku i kozmetičku industriju i široku potrošnju, zatim za bojenje cevi, kablova, dečijih igračaka i dr. MASTERI koje izrađujemo na bazi polistirena, PS najviše se upotrebljavaju za bojenje ambalaže za pakovanje prehrambenih proizvoda; najčešće tankih sudova kao što su posude i čaše za voće i povrće, sladoled, jaja i sl. Iz PP masterbača izrađuje se čitav niz poluproizvoda i gotovih proizvoda koji se upoterbljavaju u domaćinstvu i svakodnevnoj upotrebi, elektroindustriji i dr. MASTERI na bazi etilenvinil-acetat kopolimera imaju širok spektar primene, od streč i običnih folija, ambalažnih folija, omotača kablova, delova obuće i mnogih drugih aplikacija. Polimer na takvoj osnovi pruža veću fleksibilnost, žilavost, lakšu savitljivost, bolju otpornost prema kidanju i veću elastičnost ekstrudiranih folija.

Kometa Valjevo - bojeni master

Izrada masterbačeva sa posebnim karakteristikama

BIFIX MASTER se proizvodi u standardnim bojama prema ton karti, međutim, u skladu sa zahtevima kupaca, u mogućnosti smo da proizvedemo i isporučimo masterbač sa specifičnim karakteristikama: sa UV stabilizatorima, kliznim sredstvima, antioksidansima, antistaticima i aditivima za samogasivost, te drugim dodacima. Učešće masterbača za bojenje plastičnih masa iznosi 1-12%, u zavisnosti od namene polimera, načinu prerade i nijanse.

Kometa Valjevo - pantone karta

Osnovna svojstva Bifix Mastera: