Crni masterbatch

Bifix logo

U svojoj ponudi imamo više vrsta Bifix crnih masterbačeva. Odaberite tip koji Vam najviše odgovara.

Crni masterbačevi na bazi polietilena:

Oznaka masterbača Baza Sadrži antiblock Preporučena primena (ekstruzija folije) Preporučena primena (brizganje) Preporučena primena (duvanje) Preporučena primena (geomembrane) Kratki opis
PE 491-35
PE
Ekonomsko isplativi crni master sa plavim tonom karakteristične primene u tehnici brizganja i izradi folija debljine veće od 40 mikrometara.
PE 491-42
PE
Master sa 40% čađi tipa SRF i mineralnim antiblock-om za primenu u tehnici brizganja, te u izradi debljih folija i cevi.
PE 491-50
PE
Crni master plavog tona sa visokom koncentracijom čađi i mineralnim puniocima. Namenjen je za izradu tanjih i debljih folija, kao i cevi. Moguća primena je i za izadu agrofolija kraćeg veka trajanja.
PE 491-54
PE
Crni master plavog tona visoke koncentracije čađi sa mineralnim antiblock-om. Svoju namenu nalazi u izradi folija različitih debljina i tehnici brizganja.
PE 491-55
PE
Ovaj master je popularan u aplikacijama kod kojih prisutnost antiblock-a može uzrokovati poteškoće u proizvodnji i kasnijoj primjeni. Zbog odlične disperzije čađi, doziran u većoj količini može služiti i kao UV stabilizator. Nalazi primenu i u mulch foliji i kablovskoj industriji.
PE 491-52AOX
PE
Formulacija sa 50% čađi i antioksidansa na LDPE nosiocu. Usporava propadanje i produžuje vek trajanja folije povečavajući vrednosti čvrstoće na istezanje i pucanje. Koristi se u agrofolijama i geomembranama.
PE 492-216RP
PE
Ekonomičan master za bojenje poliolefina koji zahtevaju standardni opacitet. Poseduje jako dobru disperziju i može se koristiti za bojenje cevi.
PE 492-218RP
PE
Crni, ekonomični, višenamenski masterbatch, namenjen za bojenje poliolefina, gde je potreban visok opacitet i malo doziranje. Ovaj master ima jako dobru disperziju i može se koristiti i za bojenje cevi.
PE 492-218
PE
Jedan od najekonomičnijih mastera u našoj ponudi. Sadrži mineralne punioce a svoju primenu nalazi u ekstruziji debljih folija tehnikom brizganja.
PE 492-223
PE
Ekonomični tip crnog mastera sa sivim tonom, namenjen je za izradu deblje folije, cevi, brizganje. Sadrži mešavinu mineralnih punioca i antiblock-a.
PE 492-403
PE
Još jedan od naših ekonomičnih mastera, sivog tona, bez mineralnih punioca i antiblock-a. Osnovne namene u izradi agro folija srednjeg veka trajanja, a zbog odlične disperzije i male veličine čestica čađi, uz dodatak aditiva, može poslužiti kao UV stabilizator za mulch folije.
PE 492-400
PE
Masterbatch bez prisutstva punioca, izrađen sa 40% čađi specifičnog tipa. Popularan kod visokozahtevnih aplikacija kada je potrebno dodati malu količinu mastera za postizanje zatamnjenja i pokrivnosti. Primenjuje se i u agro sektoru i kablovskoj industriji.
PE 492-400F
PE
Osnovna namjena ovog mastera smeđeg tona je u bojenju predmeta koji dolaze u kontakt sa namirnicama. Sadrži 40% čađi specifičnog tipa. Ne sadrži mineralne punioce.
PE 492-400AOX
PE
Primjenjuje se u izradi višegodišnjih mulch folija i geomembrana. Sadrži mešavinu čađi specifičnog tipa i antioksidansa na bazi HALS-a. Ovaj master smeđeg tona ne sadrži antiblock niti mineralne punioce.

Crni masterbačevi na bazi polipropilena:

Oznaka masterbača Baza Sadrži antiblock Preporučena primena (ekstruzija folije) Preporučena primena (brizganje) Preporučena primena (duvanje) Preporučena primena (geomembrane) Kratki opis
PP 491-42
PP