Aditivi za ekstruziju plastike

U svojoj ponudi imamo više vrsta aditiva za ekstruziju LDPE i HDPE plastike:

Antiblock

Aditivi za sprečavanje blokiranja folija kod namotavanja/odmotavanja i kod pakovanja gotovog proizvoda. Koriste se kao antiblock u PE foliji, nisu toksični i kao takvi su dozvoljeni u PE za korišćenje ambalaže koja dolazi u kontakt sa hranom.

UV stabilizator

Aditivi za povećanu stabilnost na UV zračenje .Upotrebljavaju se kao zaštita polimera od degradacije. Pogodni su za primenu u industrijskom pakovanju, termoskupljajućim folijama i sl.

Antistatic

Aditivi za sprečavanje nastanka statičkog elektriciteta na površini poliolefina. Visoko su kompatibilni sa LDPE, LLDPE, HDPE, PP i PS, a koriste se za foliju, duvanu i brizganu tehnologiju ekstruzije i štampu . Doprinose kliznosti folije i antistatičkom efektu.

Usporivač gorenja

Aditiv za dodavanje samogasivosti proizvodima na bazi HDPE i LDPE.

Anti drop

Aditiv za sprečavanje stvaranje „magle“ na površini proizvoda . Posebno je pogodan za agrofolije.

Isušivač

Aditivi za isušivanje polimera i regenerata . Upijaju i zadržavaju vlagu, a najčešće se koriste u proizvodnji regenerata, te kod ekstruzije i brizganja.

Aditiv za streč folije

Aditiv koji se dodaje prilikom proizvodnje streč folije radi dobijanja boljih mehaničkih svojstava proizvoda.